Phone: Mobile: 0422 963 888

Nh dư 1 phng gần Sandown park station cho thu

Nh đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ v yn tĩnh

Cho nam hoặc nữ độc thn thu