Phone: Mobile: 0422 100 387

Shop nails ở Lakelands và Currambine đang cần thợ nails.

Vị trí: làm tay chân nước biết shellac càng tốt, làm nguyên tuần hoặc vào các ngày cuối tuần 6,7 và cn.

Nếu ở xa sẽ có người chở đi làm hằng ngày.

Lương: trả theo năng lực.