Phone: Mobile: 0412 172 619

Flat dư 2 phng đầy đủ tiện nghi, vng Fitzroy- 3065 st bn city.

Ưu tin cho sinh vin, du học sinh năm, v điều kiện Free.

Xe tram so 11 tai city Collins street. tram so 14 xuong, thuận tiện đi lại.