Phone: Mobile: 0402 731 846

Khu nhà 38A Randell lane, Northbridge c̣n 01 pḥng cho thuê.

1. gần Bus. 960 và 19 (high fequency). 3ph từ nhà đến bus. 5ph bằng bus tới trung tâm thành phố
2. Giá thuê: 125 au/ pḥng. chưa bao gồm bill.
3. Đồ dùng: Đầy đủ, chỉ vào ở.
4. Thuận lợi: Tiện bus, giá rẻ, nhà ở sạch sẽ, mọi ngựi có ư thức, và dễ t́m việc làm thêm ở các khu nhà hàng Việt trên Northbridge.