Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 284
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Northbridge, WA
 • Contact: Mobile: 0402 731 846


   

   

   

   

  Khu nh 38A Randell lane, Northbridge cn 01 phng cho thu.

  Khu vực: Northbridge, WA

   
   
   
   
  Khu nh 38A Randell lane, Northbridge cn 01 phng cho thu.

  1. gần Bus. 960 v 19 (high fequency). 3ph từ nh đến bus. 5ph bằng bus tới trung tm thnh phố
  2. Gi thu: 125 au/ phng. chưa bao gồm bill.
  3. Đồ dng: Đầy đủ, chỉ vo ở.
  4. Thuận lợi: Tiện bus, gi rẻ, nh ở sạch sẽ, mọi ngưi c thức, v dễ tm việc lm thm ở cc khu nh hng Việt trn Northbridge.
   
   
  Date Listed:

  29-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13141