Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 301
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Northbridge, WA
 • Contact: Mobile: 0402 731 846


   

   

   

   

  Khu nhà 38A Randell lane, Northbridge c̣n 01 pḥng cho thuê.

  Khu vực: Northbridge, WA

   
   
   
   
  Khu nhà 38A Randell lane, Northbridge c̣n 01 pḥng cho thuê.

  1. gần Bus. 960 và 19 (high fequency). 3ph từ nhà đến bus. 5ph bằng bus tới trung tâm thành phố
  2. Giá thuê: 125 au/ pḥng. chưa bao gồm bill.
  3. Đồ dùng: Đầy đủ, chỉ vào ở.
  4. Thuận lợi: Tiện bus, giá rẻ, nhà ở sạch sẽ, mọi ngựi có ư thức, và dễ t́m việc làm thêm ở các khu nhà hàng Việt trên Northbridge.
   
   
  Date Listed:

  29-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13141