Phone: Mobile: 0426 622 310
Phone: Full Time

Nhà hàng vùng St Leonards cần tuyển 1 phụ bếp.

Có thể bắt đầu làm từ tuần sau.

Phải làm được các ngày thứ 2, 4, 6, 7. Giờ làm bắt đầu từ 10:45 sáng.

Cần người có kinh nghiệm, nhanh nhẹn. Lương: trả theo năng lực.