Phone: Mobile: 0434 399 863

Tiệm nail ở Joondalup cần thợ gấp.

Vị tr: Chn Tay Nước lm Thứ 3 v Thứ 5.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Lương: trả theo năng lực.