Phone: Mobile: 0404 116 005

Shop Nail ở Midland cần tm thợ nail.

Cần thợ chn tay nước biết sơn shellac v lm sns.

Thời gian: lm thứ 5.6.7. Chỗ lm thoải mi , thn thiện, vui vẻ.

Lương: trả theo năng lực.