Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 438
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Paddington, Qld
 • Contact: Mobile: 0449 239 199


   

   

   

   

  Nhà hàng sing's asian ở Rosalie Paddington cần nhân viên.

  Khu vực: Paddington, Qld

   
   
   
   
  Nhà hàng sing's asian ở Rosalie Paddington cần nhân viên.

  Cần một bạn nam hoặc nữ làm salad trong bếp. Ưu tiên người có kinh nghiem biết làm gỏi cuốn

  Nếu làm được sẽ được ưu tiên làm nhiều ngày trong tuần.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  30-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13153