Phone: Mobile: 0449 239 199
Phone: Full Time

Nhà hàng sing's asian ở Rosalie Paddington cần nhân viên.

Cần một bạn nam hoặc nữ làm salad trong bếp. Ưu tiên người có kinh nghiem biết làm gỏi cuốn

Nếu làm được sẽ được ưu tiên làm nhiều ngày trong tuần.

Lương: trả theo năng lực.