Vị tr / Location: Khu vực: Inala, Qld
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0479 146 288

Tiệm thịt Vans master meat tại Inala đang tuyển người nam lm việc.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime. Lương: trả theo năng lực.