Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 148
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Campsie, NSW
 • Contact: Mobile: 0412 176 448


   

   

   

   

  Nh 3 phng ngủ / 1 phng tắm ở Campsie cho thu

  Khu vực: Campsie, NSW

   
   
   
   
  Hnh ảnh m tả
  Nh 3 phng ngủ / 1 phng tắm ở Campsie cho thu

  2 phng đơn c giường đi cho thu. 10 pht đến Campsie station. Bus stop ngay cửa .3 pht đi bộ đến ww v shops.

  Bao bills điện nước. 2 weeks bond. 2 weeks rent

  C đầy đủ my giặt, tủ lạnh, l vi sng ... vv Cần tm bạn no c trch nhiệm, sạch sẽ, thn thiện.
   
   
  Date Listed:

  30-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13164