Phone: Mobile: 0403 186 157

Nh sạch sẽ, khoảng 5' đi bộ đến khu người việt

10' đi bộ tới trạm xe lửa Labor v Thomastown