Phone: Mobile: 0452 422 446
Phone: Full Time

OS Nails and Beauty vng Kings Cross cần thợ nails

Cần tuyển thợ tay chn nước (biết sơn shallec) c kinh nghiệm, lm được SNS th cng tốt.

Cch stt 8 đi bộ. Mi trường lm việc t thợ, thoải mi, khch lịch sự, tiền tp nhiều, chủ th super so ciu

Trả lương cao cho thợ thật sự c tay nghề(130-150)