Phone: Mobile: 93 631 912
Phone: Full Time

Shop bánh ḿ ngay trạm xe lửa Edgecliff cách 1 phút đi bộ cần nữ bán bánh.

Part time: 3 ngày(3:00pm-8:00pm). Full time: 5 ngày(6:30am-3:00pm)

Ngày làm flexible. Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.