Phone: Mobile: 94 199 969
Phone: Full Time

Shop pizza vùng Abbotsford cần tuyển pizza maker and delivery driver.

Yêu cầu Nói English good ( v́ làm việc với nh́u quốc tịch khác) . Experience preffered.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.