Vị tr / Location: Khu vực: Sydney Region, NSW
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0413 003 939

Friend or pho gần Yarraviell station cần nhn vin rửa chn.

Lương: thưởng lương trước khi thử việc

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.