Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 182
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine, NSW
 • Contact: Mobile: 0417 159 431


   

   

   

   

  Gift shop trong Sunshine plaza shopping centre cần nhân viên

  Khu vực: Sunshine, NSW

   
   
   
   
  Gift shop trong Sunshine plaza shopping centre cần nhân viên

  Thời gian: làm việc full time/part time từ thứ hai đến thứ 6.

  Bạn cần phải nói được khá tiếng Anh. Lương: thỏa thuận.
   
   
  Date Listed:

  31-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13178