Phone: Mobile: 0417 159 431
Phone: Full Time

Gift shop trong Sunshine plaza shopping centre cần nhân viên

Thời gian: làm việc full time/part time từ thứ hai đến thứ 6.

Bạn cần phải nói được khá tiếng Anh. Lương: thỏa thuận.