Vị trí / Location: Khu vực: Northcote, Vic
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0450 400 129

Charcoal chicken shop at Northcote plaza need part time staff.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.