Phone: Mobile: 0451 120 139
Phone: Full Time

Cần người phụ việc handyman vng Noble Park.

Điều kiện : C thể lm fulltime hoặc part time, sing năng,chiều cực,khng cần kinh nghiệm.

Lương: trả theo năng lực.