Phone: Mobile: 0403 510 669

Growers Lane market cần tuyển thm một nam staff.

Yu cầu: c kinh nghiệm lm trong shop tri cy, biết ln đồ, work under pressure, nhanh nhẹn khỏe mạnh c thể b vc đồ nặng.

C xe, hoặc gần Subiaco v co thể lm thu 7, CN.

Shop đi bộ 5 minute từ Subiaco Train Station. Lương: trả theo năng lực.