Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 407
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Perth Region, WA
 • Contact: Mobile: 0403 510 669


   

   

   

   

  Growers Lane market cần tuyển thm một nam staff.

  Khu vực: Perth Region, WA

   
   
   
   
  Growers Lane market cần tuyển thm một nam staff.

  Yu cầu: c kinh nghiệm lm trong shop tri cy, biết ln đồ, work under pressure, nhanh nhẹn khỏe mạnh c thể b vc đồ nặng.

  C xe, hoặc gần Subiaco v co thể lm thu 7, CN.

  Shop đi bộ 5 minute từ Subiaco Train Station. Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  31-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13182