Phone: Mobile: 0424 223 090
Phone: Full Time

Hăng bếp ở Melbourne cần nam phụ việc

Hăng kitchen bench tóp & cabinet cần nam phụ việc

Cần nam khỏe mạnh, siêng năng. Có thể khai thuế. Ko nhận người du lịch.

Lương: trả theo năng lực.