Phone: Mobile: 0422 592 737

H́nh ảnh mô tả
Dư 2 pḥng cho thuê tại Oleander Dr, St Albans

- Giá tiền: $350/tháng cho pḥng lớn, $320/tháng cho pḥng nhỏ.
- Bill: share bill
- Đặt cọc: 1 tháng.
- Giao thông, chợ: Cách Ginifer Station 10 phút đi bộ, cách St Albans Station 15 phút đi bộ, cách chợ St Albans 12 phút đi bộ, trước nhà có trạm xe bus 408.
- Nội dung khác: Car park available.