Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 317
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Albans, NSW
 • Contact: Mobile: 0422 592 737


   

   

   

   

  Dư 2 pḥng cho thuê tại Oleander Dr, St Albans

  Khu vực: St Albans, NSW

   
   
   
   
  H́nh ảnh mô tả
  Dư 2 pḥng cho thuê tại Oleander Dr, St Albans

  - Giá tiền: $350/tháng cho pḥng lớn, $320/tháng cho pḥng nhỏ.
  - Bill: share bill
  - Đặt cọc: 1 tháng.
  - Giao thông, chợ: Cách Ginifer Station 10 phút đi bộ, cách St Albans Station 15 phút đi bộ, cách chợ St Albans 12 phút đi bộ, trước nhà có trạm xe bus 408.
  - Nội dung khác: Car park available.
   
   
  Date Listed:

  31-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13192