Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 320
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Maribyrnong, Vic
 • Contact: Mobile: 0433 160 266


   

   

   

   

  Shop cafe vng Maribyrnong tuyển thm nhiều nhn vin.

  Khu vực: Maribyrnong, Vic

   
   
   
   
  Shop cafe vng Maribyrnong tuyển thm nhiều nhn vin.

  Điều kiện: phải biết giao tiếp tốt Tiếng Anh.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13203