Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 325
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Oakleigh, Vic
 • Contact: Mobile: 0481 153 603


   

   

   

   

  Hng ống gi ở Oakleigh (51 Regent st, Oakleigh) cần thợ lm ống gi

  Khu vực: Oakleigh, Vic

   
   
   
   
  Hng ống gi ở Oakleigh (51 Regent st, Oakleigh) cần thợ lm ống gi

  Nấm, 18-35 tuổi, c thể lm 40h/tuần. Ưu tin người theo vợ đi học, người c quốc tịch c, PR hoặc TR.

  Ưu tin cc bạn c kinh nghiệm lm handy man hoặc hng, xưởng. Khng c kinh nghiệm sẽ được đo tạo tại hng.

  Đối với sinh vin, chỉ nhận cc bạn học về nghề hn, điện lạnh, hoặc ngnh nghề lin quan đến cơ kh.

  Thời gian lm việc: 7am-3:30pm or 3:45pm-11pm. Lương: từ $23-30 tuỳ theo tay nghề v kinh nghiệm.

  Cng việc: lm cng nhn rp ống gi trong hng hoặc ra ngoi lắp rp hệ thống ống thng gi cho cc building.
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13204