Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 314
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Point Cook, Vic
 • Contact: Mobile: 0404 541 002


   

   

   

   

  Xch L Vietnamese Restaurant vng Point Cook cần nhn vin

  Khu vực: Point Cook, Vic

   
   
   
   
  Xch L Vietnamese Restaurant vng Point Cook cần nhn vin

  Địa chỉ: 300 Point Cook Road, Point Cook

  Mức lương : Thoả thuận

  Cần 1 chạy bn, 1 phụ bếp, 1 bếp chnh . Vui vẻ & nhiệt tnh . ( ưu tin cc bạn c xe)
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13205