Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 176
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sydney Region, NSW
 • Contact: Mobile: 0425 368 888


   

   

   

   

  C̀n 3 ngừơi làm lắp ráp Bảng Năng Lượng Mặt Trời

  Khu vực: Sydney Region, NSW

   
   
   
   
  C̀n 3 ngừơi làm lắp ráp Bảng Năng Lượng Mặt Trời

  Cng ty Năng Lượng Mặt Trời tại Sydney c̀n 3 người làm do kh́i lượng đặc hàng cao.

  Đìu kịn đ̉ nḥn vào:

  Khoẻ mạnh va khng sợ đ̣ cao trn nóc nhà.
  Kinh nghịm trong nghành xy dựng nhắm vào white card.
  Làm vịc hòa đ̀ng trong nhóm và hợp ḷ đ̉ làm vịc tại Úc.
  Phải bít chút căn bảng tíng Anh.
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13209