Vị tr / Location: Khu vực: Prestons, NSW
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0403 289 640

Cần tuyển nhn vin vng Preston lm quảng co.

Lương thảo thuận. Thời gian: fulltime or partime.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.