Vị tr / Location: Khu vực: Marrickville Area, NSW
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0420 966 368

Shop porkroll ở Marrickville cần tuyển nhn vin đứng bn bnh m.

Yu cầu c kinh nghiệm v shop rất busy, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime.

Lương: trả theo năng lực.