Vị trí / Location: Khu vực: Darlinghurst, NSW (Inner Sydney)
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0412 381 572

Cần cleaner nam only làm việc ở city gần central

Clean school công việc nhẹ nhàng, bắt đầu 5am - 8h30 am phù hợp với các bạn sinh viên gần city hoặc sống kg quá xa city.

Lương mới vào $16 sẽ tăng lên sau một thời gian.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.