Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 354
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Darlinghurst, NSW (Inner Sydney)
 • Contact: Mobile: 0412 381 572


   

   

   

   

  Cần cleaner nam only làm việc ở city gần central

  Khu vực: Darlinghurst, NSW (Inner Sydney)

   
   
   
   
  Cần cleaner nam only làm việc ở city gần central

  Clean school công việc nhẹ nhàng, bắt đầu 5am - 8h30 am phù hợp với các bạn sinh viên gần city hoặc sống kg quá xa city.

  Lương mới vào $16 sẽ tăng lên sau một thời gian.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13215