Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 329
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Cabramatta, NSW
 • Contact: Mobile: 04318 089 46‬


   

   

   

   

  Cần gấp thợ beauty lm việc tại Cabramatta

  Khu vực: Cabramatta, NSW

   
   
   
   
  Cần gấp thợ beauty lm việc tại Cabramatta

  Yu cầu: c kinh nghiệm lm beauty hoặc nếu ko c kinh nghiệm th phải chịu kh học hỏi, xc định sẽ lm việc lu di tại shop th sẽ được chỉ dẫn nhiệt tnh.

  Ưu tin cc bạn biết lm eyelashes extensions. Lương: trả theo năng lực.

  Full time/Part time ; Chỗ lm vui vẻ, thoải mi.
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13216