Phone: Mobile: 04318 089 46‬
Phone: Full Time

Cần gấp thợ beauty lm việc tại Cabramatta

Yu cầu: c kinh nghiệm lm beauty hoặc nếu ko c kinh nghiệm th phải chịu kh học hỏi, xc định sẽ lm việc lu di tại shop th sẽ được chỉ dẫn nhiệt tnh.

Ưu tin cc bạn biết lm eyelashes extensions. Lương: trả theo năng lực.

Full time/Part time ; Chỗ lm vui vẻ, thoải mi.