Phone: Mobile: 0401 250 885
Phone: Full Time

Shop Nails ngay Museum station cần thợ nails gấp.

Thợ chn tay nước, sns & waxing , eyelash Extention c kinh nghiệm lm full time.

Chủ v thợ đều thoải mi thn thiện. Thch hợp cho cc bạn ham học hỏi muốn nng cao tay nghề.

Shop ở city nn tiện cho cc bạn cũng đang ở city hoặc cc khu vực quanh city.

Tan lm c thể tung tăng đi dạo ăn chơi cc kiểu v ở ngay trug tm city.