Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 176
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: Mobile: 0402 309 351


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt nam 22 Jetty road cần tuyển 2 bạn nam làm phụ bếp.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng Việt nam 22 Jetty road cần tuyển 2 bạn nam làm phụ bếp.

  Điều kiện làm được ít nhất 4-5 tối. Từ 4h30pm->10h pm.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13218