Phone: Mobile: 0425 356 313

Hnh ảnh m tả
Nh mới dư 1 phng vng Penshurst gần Hurvill cho thu.

Phng rất l rộng 44 m vung, tủ m knh suốt , tiện nghi đầy đủ.

Nh cch ga 700 m đi bộ, ln city 20 pht, vị tr rất an ton thuận tin.

Gi 250/2 pp bao Bill.