Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 285
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Marrickville Area, NSW
 • Contact: Mobile: 0432 571 670


   

   

   

   

  Phng double ở Marrickville cần tm 2 bạn nữ/couple share $200/week

  Khu vực: Marrickville Area, NSW

   
   
   
   
  Hnh ảnh m tả
  Phng double ở Marrickville cần tm 2 bạn nữ/couple share $200/week

  Đ bao gồm bill điện nước
  Vị tr nh rất thuận tiện, yn tĩnh đặc biệt ph hợp cho cc bạn học Tafe, UTS, USyd
  5min đi bộ ra khu chợ Việt
  8min đi bộ ra Marrickville station, 12min ra Sydenham
  Train từ Sydenham 10min 1 chuyến đi 9min ln Central
  2min đi bộ ra cc bus stop c 423, 426, M30 ln city v 418 đi Bondi/ Burwood
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13222