Phone: Mobile: 0432 571 670

Hnh ảnh m tả
Phng double ở Marrickville cần tm 2 bạn nữ/couple share $200/week

Đ bao gồm bill điện nước
Vị tr nh rất thuận tiện, yn tĩnh đặc biệt ph hợp cho cc bạn học Tafe, UTS, USyd
5min đi bộ ra khu chợ Việt
8min đi bộ ra Marrickville station, 12min ra Sydenham
Train từ Sydenham 10min 1 chuyến đi 9min ln Central
2min đi bộ ra cc bus stop c 423, 426, M30 ln city v 418 đi Bondi/ Burwood