Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 321
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Strathfield Area, NSW
 • Contact: Mobile: 0404 639 001


   

   

   

   

  Dư phng cần cho thu trn phố Albert St Strathfield.

  Khu vực: Strathfield Area, NSW

   
   
   
   
  Hnh ảnh m tả
  Dư phng cần cho thu trn phố Albert St Strathfield.

  _ 10 đến 15 pht đi bộ đến Strathfield Station phụ thuộc vo tốc độ bạn đi bộ + Bến xe but gần đ 2 pht đi bộ.
  _ Nh c NBN siu nhanh ph hợp cho cc game thủ v streamer:))
  _ Nh mới đc sửa lại rộng ri thong mt. Sn sau đẹp rộng thoải mi rất ph hợp cho BBQ. C hẳn 2 cy phượng tm cho bạn no thch thơ mộng. .
  _ C free street parking hoặc park đc sn trc thoải mi.
  _ All bills included
   
   
  Date Listed:

  01-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13225