Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 401
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Footscray, Vic
 • Contact: Mobile: 0478 081 782


   

   

   

   

  Tm người gip việc

  Khu vực: Footscray, Vic

   
   
   
   
  Cần tm người gip việc nh:
  - Lm việc tại Footscray

  - Tuần lm 3 buổi

  - Mỗi buổi 5h

  - Lương $50/buổi

  - Lin hệ: C.Hảo theo số đt: 0478 081 782 hoặc email: haodo2982@gmail.com
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13228