Vị tr / Location: Khu vực: Port Melbourne, Vic (Port Phillip)
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0433 452 283

Nh hng vng Port Melbourne cần gấp 1 phụ bếp.

Thời gian: lm part time, c kinh nghiệm, nhanh nhẹn

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.