Phone: Mobile: 0433 452 283
Phone: Full Time

Nh hng vng Port Melbourne cần gấp 1 phụ bếp.

Thời gian: lm part time, c kinh nghiệm, nhanh nhẹn

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.