Phone: Mobile: 0452 324 437
Phone: Full Time

Em 18 tuổi, là du học sinh. Hiện em đang t́m kiếm việc làm để trang trải sinh hoạt phí. Em có thời gian rănh là sáng T2, T3 từ 7h đến 10h và cả ngày T6, T7 và CN. Mong mọi người sớm liên hệ sđt: 0452324437. Email: nlhoangthao012@gmail.com