Phone: Mobile: 04205 597 65‬
Phone: Full Time

Shop Take away ở Auburn cần người lm bn hng

Lm 5 ngy: thứ 2 tới thứ 6, từ 11h tới 3h chiều. Chủ thoải mi, dễ thương

Yu cầu: nhanh nhẹn, tiếng anh giao tiếp. Lương: trả theo năng lực

Ưu tin những bạn c kinh nghiệm bn hng