Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 356
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Auburn Area, NSW
 • Contact: Mobile: 04205 597 65‬


   

   

   

   

  Shop Take away ở Auburn cần người lm bn hng

  Khu vực: Auburn Area, NSW

   
   
   
   
  Shop Take away ở Auburn cần người lm bn hng

  Lm 5 ngy: thứ 2 tới thứ 6, từ 11h tới 3h chiều. Chủ thoải mi, dễ thương

  Yu cầu: nhanh nhẹn, tiếng anh giao tiếp. Lương: trả theo năng lực

  Ưu tin những bạn c kinh nghiệm bn hng
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13235