Phone: Mobile: 95 878 656
Phone: Full Time

Hnh ảnh m tả
Shop thịt ở vng Kogarah, Gần Rockdale cần thanh nin lm việc.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.