Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 02/11/17

  Hnh ảnh m tả
  Shop thịt ở vng Kogarah, Gần Rockdale cần thanh nin lm việc.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.

  Điện thoại: Mobile: 95 878 656

  Lượt xem: 417