Phone: Mobile: 04214 993 96‬
Phone: Full Time

Shop Takeaway vùng Surry Hill cần 1 bạn nữ bán hàng

Yêu cầu: có kinh nghiệm làm pork roll, sanwich

Time: thứ 4 và thứ 6 từ 8h30am - 6pm. Lương: trả theo năng lực

Địa chỉ: 105 Kippax Surry Hill, NSW 2010.