Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 445
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Surry Hills, NSW
 • Contact: Mobile: 04214 993 96‬


   

   

   

   

  Shop Takeaway vùng Surry Hill cần 1 bạn nữ bán hàng

  Khu vực: Surry Hills, NSW

   
   
   
   
  Shop Takeaway vùng Surry Hill cần 1 bạn nữ bán hàng

  Yêu cầu: có kinh nghiệm làm pork roll, sanwich

  Time: thứ 4 và thứ 6 từ 8h30am - 6pm. Lương: trả theo năng lực

  Địa chỉ: 105 Kippax Surry Hill, NSW 2010.
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13237