Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 164
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Salisbury, SA
 • Contact: Mobile: 0405 155 203


   

   

   

   

  Nhà hàng khu Salisbury cần nữ tiếp viên

  Khu vực: Salisbury, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng khu Salisbury cần nữ tiếp viên

  Yêu cầu: biết tiếng anh giỏi, chăm chỉ, nhanh nhẹn.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13238