Phone: Mobile: 0405 155 203

Nhà hàng khu Salisbury cần nữ tiếp viên

Yêu cầu: biết tiếng anh giỏi, chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.