Phone: Mobile: 0433 471 063

Nhà hàng Asian Central tại Gawler cần gấp thợ chảo dầu có kinh nghiệm

Thời gian: Làm từ 5 - 9.30 pm. Thứ 3- Chủ Nhật

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Lương: trả theo năng lực.