Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 216
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Gawler, SA
 • Contact: Mobile: 0433 471 063


   

   

   

   

  Nhà hàng Asian Central tại Gawler cần gấp thợ chảo dầu có kinh nghiệm

  Khu vực: Gawler, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng Asian Central tại Gawler cần gấp thợ chảo dầu có kinh nghiệm

  Thời gian: Làm từ 5 - 9.30 pm. Thứ 3- Chủ Nhật

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13239