Vị tr / Location: Khu vực: Seaton, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0470 366 049

Tiệm bnh khu Seaton cần tuyển nhn vin nhiều vị tr.

Cần thợ lm bnh hoặc kitchen hand lm việc trong tuần.

Chưa c kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, sing năng ho đồng v nhanh nhẹn.

Từ city đi bus B10, thuận tiện đi lại. Lương: trả theo năng lực