Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 154
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Seaton, SA
 • Contact: Mobile: 0470 366 049


   

   

   

   

  Tiệm bnh khu Seaton cần tuyển nhn vin nhiều vị tr.

  Khu vực: Seaton, SA

   
   
   
   
  Tiệm bnh khu Seaton cần tuyển nhn vin nhiều vị tr.

  Cần thợ lm bnh hoặc kitchen hand lm việc trong tuần.

  Chưa c kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, sing năng ho đồng v nhanh nhẹn.

  Từ city đi bus B10, thuận tiện đi lại. Lương: trả theo năng lực
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13240