Vị tr / Location: Khu vực: Cabramatta, NSW
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0416 076 182

Mnh l Tuyn, 26 tuổi, mnh cần tm cng việc part time từ 6pm - 12pm, đ từng lm clearn. Thanks