Phone: Mobile: 0421 210 785
Phone: Full Time

Cần 1 thợ chinh lm bnh m l deck v 1 thợ lm bnh pie sausage roll c kinh nghiệm vng Moorabbin.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn.