Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 365
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Moorabbin, Vic
 • Contact: Mobile: 0421 210 785


   

   

   

   

  Cần 1 thợ chnh lm bnh m vng Moorabbin.

  Khu vực: Moorabbin, Vic

   
   
   
   
  Cần 1 thợ chinh lm bnh m l deck v 1 thợ lm bnh pie sausage roll c kinh nghiệm vng Moorabbin.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn.
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13242