Phone: Mobile: 043455 602 6‬‬
Phone: Full Time

Shop nail ở Indooroopilly đang thợ nước v thợ bột.

Chỗ lm vui vẻ mọi người gip đỡ nhau, lương theo tay nghề.

Du học sinh welcome v shop ở clayfield cũng đag cần thợ nước v bột nh. Pickup tại nh lun, thứ 5 lm shop đm bonus.